با وجود افزایش قیمت غلات، شاخص جهانی قیمت مواد غذایی کاهش یافت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

همچنین شاخص قیمت روغن نباتی در ماه اکتبر ۱.۶ درصد کاهش یافت که نزدیک به ۲۰ درصد کمتر از سطح سال گذشته بود و قیمت محصولات لبنی ۱.۷ درصد کاهش، قیمت گوشت ۱.۴ درصد کاهش، قیمت شکر ۰.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5625531/%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAدر حالی که قیمت‌ها به طور کلی کاهش یافت اما با این حال شاخص غلات ۳ درصد افزایش یافت همچنین شاخص گندم ۳.۲ درصد افزایش یافت که عمدتاً منعکس کننده عدم اطمینان در مورد صادرات از اوکراین و تجدید نظر نزولی در عرضه از ایالات متحده است.

اگر چه این شاخص نسبت به پیش بینی‌ها کاهش یافته است اما ۲ درصد بالاتر از سطح سال قبل خود است.

فائو اعلام کرد شاخص قیمت کالاهای غذایی در ماه گذشته به طور میانگین ۱۳۵.۹ واحد در مقایسه با سطح تجدیدنظر شده ۱۳۶ واحدی در سپتامبر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در ماه اکتبر اندکی کاهش یافت که هفتمین کاهش متوالی ماهانه است.