بحران امنیت مواد غذایی جدی ترین بحران آفریقا – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سامح شکری وزیر خارجه مصر از آمادگی قاهره برای همکاری با جامعه جهانی جهت ایجاد مرکز نگهداری و توزیع مواد غذایی و غلات در آفریقا خبر داد.

وی گفت: در آفریقا از هر پنج نفر یک نفر با خطر گرسنگی روبرو است. آفریقا سالانه انبوهی از مواد غذایی وارد می کند.

سامح شکری در ادامه تاکید کرد: بحران امنیت غذایی از جدی ترین بحران های پیش روی آفریقا و جهان است.

وی افزود: این بحران به دلیل ناکامی جامعه جهانی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار رخ داده است.

وزیر خارجه مصر با اشاره به بحران غذایی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین تصریح کرد: باید از طریق توسعه سیستم های کشاورزی پایدار وتضمین مشارکت محصولات آن در زنجیره تأمین غذایی با این بحرام برخورد کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5596969/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7