بحران امنیت مواد غذایی جدی ترین بحران آفریقا – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی گفت: در آفریقا از هر پنج نفر یک نفر با خطر گرسنگی روبرو است. آفریقا سالانه انبوهی از مواد غذایی وارد می کند.

وی افزود: این بحران به دلیل ناکامی جامعه جهانی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سامح شکری وزیر خارجه مصر از آمادگی قاهره برای همکاری با جامعه جهانی جهت ایجاد مرکز نگهداری و توزیع مواد غذایی و غلات در آفریقا خبر داد.

وزیر خارجه مصر با اشاره به بحران غذایی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین تصریح کرد: باید از طریق توسعه سیستم های کشاورزی پایدار وتضمین مشارکت محصولات آن در زنجیره تأمین غذایی با این بحرام برخورد کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5596969/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7

سامح شکری در ادامه تاکید کرد: بحران امنیت غذایی از جدی ترین بحران های پیش روی آفریقا و جهان است.