توانایی ایران در صادرات غذای حلال/ سهم غذا از تولید ناخالص ملی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی بر اهمیت نسبت اشتغال به سهم سرانه تولید ناخالص ملی در بخش صنعت غذایی تأکید کرد و گفت: این نسبت در صنعت غذایی بسیار مطلوب و چشمگیر است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید کارخانه‌های ما ۲ تا ۳ برابر نیاز داخلی را نیز می‌تواند تأمین کند، افزود: در حوزه برند حلال، بازار مصرفی قابل قبولی در کشورهای اطراف داریم و در صورت تداوم پیشرفت در حوزه صنعت غذا، می‌توانیم بازارهای صادراتی را در اختیار گرفته و پتانسیل‌های کشورمان را به دنیا نشان دهیم. لذا با توجه به روند توسعه این صنعت در سالیان گذشته و توان تولید و ظرفیت و پتانسیل بیش‌از نیاز داخل در مجموعه‌های تولیدی از یک سو و تقاضا و نیاز منطقه از سوی دیگر شرایط مطلوبی از منظر توسعه صادرات مهیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید عزیزپور، در همایش روز جهانی غذا، با اشاره به سهم ۱۵ درصدی صنعت غذا از تولید ناخالص ملی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر توانستیم با تولید بیش از ۱۵۰ میلیون تن محصولات غذایی و کشاورزی از یک کشور مصرف کننده به سمت خودکفایی حرکت کنیم.

عزیزپور ابراز امیدواری کرد با هماهنگی بیشتر بین بخشی در حوزه دولتی و با اشتراک تجارب و مشاوره‌های مناسب و نیز استفاده مطلوب از تمام پتانسیل‌های موجود بخش خصوصی از سوی تصمیم گیران دولتی، شاهد تعالی صنعت غذا خواهیم بود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5610907/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور تصریح کرد: تحقق این مهم، سبب نقش‌آفرینی در عرصه صادرات نیز شده به طوری که محصول ایرانی جایگاه بسیار خوبی از لحاظ کیفی پیدا کرده و اکنون ما یک ظرفیت بالقوه کاملاً آماده در صنایع تبدیلی داریم که می‌توانیم در بازارهای صادراتی استفاده کنیم.

عزیزپور با بیان اینکه در سال‌های گذشته در بسیاری از محصولات مصرف کننده بودیم، عنوان کرد: خوشبختانه امروز توانسته‌ایم در صنایع غذایی و تبدیلی و کشاورزی به خودکفایی دست یابیم