توزیع غذای گرم توسط گروه های جهادی در بین زلزله زدگان خوی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

توزیع غذای گرم توسط گروه های جهادی در بین زلزله زدگان خوی

ارومیه – با ورود گروه های جهادی برای امدادرسانی به مردم زلزله زده خوی، روند توزیع غذای گرم نیز سرعت گرفته و روزانه بیش از ۵ هزار وعده غذای گرم در این منطقه توزیع می شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5698007/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C