صدور ۳۹ پروانه ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی در خراسان شمالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

عربی از رسیدگی به ۲ شکایت مردمی نیز خبر داد و گفت: ۱۰ نمونه در سطح عرضه بررسی شد؛ همچنین ۱۰ بازدید از سطح عرضه pms انجام گرفت.

وی در انتها گفت: در مجموع یک پرونده برای انجام اقدامات قضائی به مراجع ذی صلاح ارسال شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5797382/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

وی افزود: در این مدت یک پروانه مشاغل خانگی نیز صادر شد.

طاهره عربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اردیبهشت ماه ۳۹ پروانه ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی در خراسان شمالی صادر و تمدید شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو خراسان شمالی ادامه داد: طی این مدت ۵۰ بازدید از واحدهای تولیدی انجام شد که از این موارد ۱۲ نمونه برداری صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال شد.