طبخ ۲۵ دیگ غذا توسط بسیج دانشجویی فرهنگیان خراسان شمالی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی همزمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان ۲۵ دیگ غذای گرم طبخ و توزیع کردند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5758818/%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%DB%8C%DA%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C