معدوم سازی ۵۴۸۰ کیلو مواد غذایی فاسد در شهرستان مرودشت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

روح اله کریمی هدف از بازرسی‌های کارشناسان واحد بهداشت محیط را تأمین امنیت غذایی و ارتقای بهداشت مواد غذایی مصرفی شهروندان عنوان کرد، افزود: مصرف مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته سبب بروز بیماری‌های گوارشی و مسمومیت می‌شود و سلامت انسان را به خطر می‌اندازد که به منظور جلوگیری از وقوع بروز این خطر، کارشناسان واحد بهداشت محیط به صورت روزانه وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را پایش می‌کنند.

او اضافه کرد: شهروندان در هنگام انتخاب مواد غذایی مورد نیاز به نام، تاریخ تولید و انقضا، شماره پروانه ساخت بهداشت، نشان استاندارد و مشخصات تغذیه‌ای محصول دقت کنند و در صورت مشاهده تخلف با شماره ۱۹۰ سامانه پاسخگویی به شکایت‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تماس بگیرند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5637077/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B5%DB%B4%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان مرودشت، گفت: در بازدید کارشناسان واحد بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، پنج هزار و ۴۸۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته، بدون مشخصات بهداشتی کشف و جمع آوری و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت معدوم شد.