هجوم شهروندان ترکیه به فروشگاه‌ها برای تأمین مواد غذایی! – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

هجوم شهروندان ترکیه به فروشگاه‌ها برای تأمین مواد غذایی!
رسانه‌های ترکیه‌ با انتشار تصاویری خبر دادند که شماری از شهروندان این کشور برای تأمین مایحتاج و مواد غذایی خود در مناطق زلزله‌زده به فروشگاه‌ها حمله کرده‌اند!


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5705704/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C