کارخانه صنایع غذایی آتا

به عنوان یکی از با سابقه ترین تولیدکننده انواع مواد غذایی در سال ۱۳۴۲ در محله ضرابخانه تهران تأسیس گردید . کمی پس از جنگ جهانی دوم ، سازمان بهداشت جهانیWHO (World Health Organization) توسط سازمان ملل متحد با مسؤولیت سلامت بین المللی تأسیس گردید. 3- ترویج جهانی استاندارد تمام مواد غذایی تحت نظارت سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی. عوارض ناشی از افزودنی ها : که در اثر مواد افزودنی غیر مجاز، مواد افزودنی مجاز بیش از حد استاندارد و یا در اثر باقیمانده های دارو و سموم در برخی از مواد غذایی و یا در اثر آلودگی محیط زیست و اثرات آن ها روی فرآورده های دامی و کشاورزی به وجود می آیند. حدود 250 استاندارد غذایی ، کدهای حرفه ای و مدارک وابسته به آنها توسط Codex منتشر شده است. این کمیته ها ، اطلاعات فنی ، برای استانداردها را از کمیته وابسته تخصصی FAO/WHO در مورد افزودنی های مجاز خوراکی و همچنین اطلاعاتی را از گردهمایی های FAO/WHO در مورد بقایای آفت کش ها دریافت می کنند. بازرسی قبل و پس از کشتار هنگام تولید گوشت و معاینه دام های شیری در حین تولید شیر اولین گام مؤثر در مورد اجرای امر بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی می باشد.

آلودگی های میکروبی حیوانات این نوع آلودگی ها از پوست مجرای تنفسی و مجرای روده ای معدی در حیوان بروز می کند. بدین معنی که از آلودگی با فاضلاب ها بر کنار باشد و این با آزمایش های منظم از نظر کلیفورم مشخص می گردد. علاوه بر تنوع بالا، مقدار فراوانی از باکتری ها در هر گرم از خاک وجود دارد که آماده آلوده کردن سطوح گیاهی و حیوانی می باشند. به طور کلی هر نوع میکروب مهم از نظر بهداشت و فساد مواد غذایی می تواند از طریق خاک منشأ بگیرد. آلودگی از طریق خاک: خاک وسیع ترین تنوع میکروبی را نسبت به سایر منابع آلودگی دارا می باشد. میکروب های گرد و خاک و خصوصاً عوامل عفونت های تنفسی از این طریق مواد غذایی را آلوده می کنند. ۴-۴- نحوه ارسال مدارک: به منظور تسریع در امر صدور پروانه های یاد شده و درصورت آمادگی، موسسه مربوطه می تواند، مدارک مربوط به تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی و ساخت را، همزمان تکمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ارسال دارند، در غیر این صورت، پس از آمادگی در هر مرحله، درخواست صدور همان پروانه را بنماید.

۸- ارائه تصویر تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ( بغیر از شهرهای صنعتی ) در پاره ای موارد با توجه به نوع محصول که اثرات سوء بر محیط اطراف داشته باشد. به اختصار این سازمان Codex نامیده می شود. این مطالب دامنه وسیعی از موضوعات را تحت پوشش قرار می دهد: مانند مواد افزودنی ، استانداردهای ترکیبی ، بقایای آفت کش ها ، روش های تجزیه ، مراحل فرآوری مواد غذایی و بازرسی این مواد. فساد شیمیایی: مواد غذایی به علت آنزیم های خود ماده غذایی و اثر آنها روی ماده غذایی و یا عوامل محیطی مانند نور، گرما، اکسیژن هوا، رطوبت و یا خشکی به وجود می آید. علت ایجاد فساد: وجود آنزیم هایی است در داخل این میکروارگانیسم ها از قبیل آنزیم های پروتئولتیک ، لیپولتیک و گلیکولیتک که موجب تجزیه پروتئین ها و چربی ها و قندها می گردند و نهایتاً مواد غذایی را فاسد می نمایند.

تبصره – در مورد بند ۸، چنانچه فرد واجد شرایط، قبلا مسئول فنی بوده و طی مدت یک ماه استعفا داده و از سوی موسسه دیگری معرفی می شود، گواهی عدم سوء پیشینه ارسال تاییدیه ارزش تحصیلی و ریز نمرات ضروری نمی باشد. ۴-۲- تغییر فرمول مندرج در پروانه ساخت: در مورد محصولاتی که تغییر فرمول داشته باشند کلیه مراحل مندرج در بند ۴ لازم الاجرا است . بهداشت مواد غذایی یکی از علوم کاربردی می باشد که مستلزم دارا بودن اطلاعات کافی در زمینه علوم طبیعی مانند پزشکی، شیمی، انگل شناسی، میکروب شناسی، سم شناسی، اکولوژی، زیست شناسی و اپیدمولوژی میباشد. 3- کمیته های هماهنگی محلی برای مناطقی مانند اروپا ، آسیا ، شمال آمریکا ، جنوب غربی اقیانوس آرام. میکروب ها مسئول بروز بخش وسیعی از مسمومیت های غذایی می باشند. ۴- پروانه ساخت: پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه ها تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی صادر میگردد. مشروح گزارش مرکز آمار از اینجا قابل دریافت است.

حیوانات : علاوه بر میکروفلور خاصی که در نقاط سطحی (پوست و غیره) حمل می نمایند از طریق روده نیز میکرو اورگانیسم های خاصی را از طریق ترشحات و فضولات خود پراکنده می سازند که آن ها نیز به نوبه خود از محیط خارج گرفته می سایت flaviosyrup شوند. لذا تمام کسانی که در دست کاری و فرآیند این فرآورده ها درگیر هستند و نیز خود مصرف کننده مسئولیت نگه داری غذا در شرایط بهداشتی را تا موقع مصرف به عهده داشته و هر گونه تخطی از معیارهای خاص کنترل آن غذا مثل نگه داری در شرایط غلط زمانی و حرارتی (Time/Temperature Abuse) و تغییر در ویژگی های آن و غیره ممکن است باعث رشد و یا تولید سم میکروب های بیماری زای موجود در غذا گردد. هدف: هدف از تدوین این مجموعه ارائه ضوابط، مقررات قوانین مربوط به صدور پروانه های بهداشت (تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری، ساخت) و مجوزهای گشایش و ترخیص کالاهای وارداتی بمنظور اطلاع رسانی متقاضیان و آشنایی بیشتر آنان در تهیه مدارک لازم و تسریع بیشتر در انجام این امور و همچنین ایجاد وحدت رویه اجرایی در تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور، می باشد. بسیاری از این میکروب ها در گذشته به عنوان عامل مسمومیت غذایی محسوب نمی شدند و اخیراً تحت عنوان میکروب های بیماری زای پنهان یا نو ظهور (Emerging Foodborne Pathogens) شناسایی شده اند که اهمیت آن ها در ایجاد مسمومیت های غذایی روز به روز بیشتر می شود.

مانند انواع میکروکوک ها، لاکتوباسیل ها و برخی از قارچ ها وآنتروباکتریاسه ، آنتروکوک ، پزدوموناس ، باسیلوس ماسرنس (B.macerans) و(B.stearothermophilus) که گرما دوست است. مانند سالمونلوز، کمپیلوباکتریوز، ویبریوز، کلی باسیلوز و برخی از بیماری ها ی ویروسی. مانند آفلاتوکسین به وجود می آیند. میکروب شناسان معمولاً برای کشف گونه جدیدی از باکتری اول به خاک رو می آورند. کارشناسان معتقدند این افزایش تورم به صورت مقطعی و به علت حذف ارز ۴۲۰۰ است. هدف این سازمان اصلاح، تولید، توزیع غذا و سایر محصولات کشاورزی می باشد. ۱۰- بازدید از موسسه، جهت تکمیل فرم بهره برداری که می تواند همزمان با بررسی کروکی موضوع بند ۵ باشد. ۲- پروانه بهره برداری: پروانه بهره برداری، پس از صدور پروانه تاسیس، یا بطور همزمان و در صورت داشتن شرایط ضوابط مربوطه از نظر امکانات، ماشین آلات و تجهیزات و ارسال فرم بهره برداری و نیز تائید شرایط فنی و بهداشت موسسه، در معاونت غذا و دارو دانشگاه صادر میشود. ۳ – پروانه بهره برداری: برای واحد تولیدی، درصورت داشتن شرایط و ضوابط، از نظر تجهیزات و امکانات و پس از صدور پروانه تاسیس ومسئول فنی، صادر می شود.

آلودگی های میکروبی گیاهان و میوه ها : با میکروب های مختلف صورت می گیرد ، ولی عموماً از جنس های پزودوموناس ، کلیفورم ، باکتری های لاکتیک ، باسیلوس ، قارچ ها و غیره می باشد که بخشی در امر فساد و بعضی نیز می توانند منشأ بیماری های میکروبی ناشی از مواد غذایی باشند. ویروس ها ، انگل ها و حتی بعضی از باکتری های بیماری زای غذایی ، در گروه دوم قرار می گیرند. در گروه سبزیجات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” هویج فرنگی ” با ٢٨, ٥ درصد، “بادمجان” با ١٣.٨ درصد و ” سیب زمینی ” با ١٣.٥ درصد میباشد. و در گروه قند و شکر، آشامیدنیها و سایر خوراکیها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “سس مایونز” با ٢٧, ٧ درصد و “قند” با ١٨.٩ درصد میباشد. آب های زیرزمینی، چشمه ها و چاه ها به خاطر عبور از لایه های مختلف، مقادیر بسیار زیادی از باکتری های آن ها گرفته می شود و تعداد باکتری آن ها از چند باکتری تا چند صد باکتری در میلی لیتر فرق می کند. لذا شیوه مدرن عمل آوری مواد غذایی توصیه می کند که سطوح مواد غذایی شسته شود تا بدین طریق خاک آن ها که منشأ میکروب های مختلف می باشد زدوده شود و ضمناً دقت گردد که از طریق آلودگی مواد غذایی به خاک جلوگیری شود.

بافت های داخلی گیاهان و حیوانات به هر حال حاوی تعداد بسیار کمی میکروارگانیسم یاهیچ میباشند. ۶- درخصوص تمدید پروانه های ساخت ارائه اصل پروانه های ساخت، قبلی و رعایت مفاد بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ الزامی است. ۳- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تایید مقامات ذیصلاح بهداشت کشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد. در همان زمان سازمان ملل متحد (UN) ، سازمان دیگری را با نام سازمان خوار و بار کشاورزی و مواد غذائی تأسیس کرد که به اختصار FAO (Food and Agriculture Organization) نامیده می شود. مردم فردا،مرکز آمار ایران مطابق روند هر ماه متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور را اعلام کرد. خصوصیات باکتریولوژیکی قابل قبول در عمل آوری مواد غذایی و فرآیند ها را داشته باشد. سپس این دو سازمان، کمیسیون مجموعه قوانین غذایی کدکس را تشکیل دادند که استانداردهای بین المللی را برای تولید و سلامت مواد غذایی تعریف می نماید. فساد بیولوژیکی: این نوع فساد مواد غذایی در اثر حشرات، موش، مگس و یا انواع انگل ها مثل میاز و شپشک برنج و غیره ایجاد می گردد. 2- کمیته کالاها مانند ماهی و محصولات شیلاتی ، بهداشت گوشت ، دانه ها (غلات) ، حبوبات و سبزیجات.

بنابراین بهداشت مواد غذایی در فرآورده های فوق از دام زنده آغاز می گردد. آتا همواره با تکیه بر تجارب گذشته سعی بر استفاده از بهترین مواد اولیه و به روزترین تکنولوژی های روز دنیا در جهت حفظ رضایت مشتریان میکند. علاوه بر آنها دانش فنی در زمینه تکنولوژی مواد غذایی برای یک متخصص بهداشت مواد غذایی(Food Hygienist) امری است بسیار ضروری، زیرا در غیر این صورت نخواهند توانست پیش گیری و کنترل های لازم را به اجرا درآورده و در صورت وقوع یک مسمومیت یا عفونت غذایی به صورت اپیدمی ، به منشاء آن پی نخواهند برد و در بر طرف نمودن آن عاجز خواهند ماند. 2- تحقیقات در زمینه ی شرایطی که سبب مخاطرات بهداشتی و کیفی غذایی می گردند و ابداع روش هایی که در بر طرف کردن شرایط فوق مؤثر واقع می گردند. استفاده از فضولات حیوانی : برای تقویت رشد گیاهان اگرچه استفاده از آن ها در کشورهای پیشرفته نادر است ولی هنوز در بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت مرسوم می باشد. از نظر بهداشتی آب مورد استفاده جهت عمل آوری مواد غذایی بایستی مطلقاً از نظر آشامیدن سالم باشد. آلودگی از طریق فاضلاب : وقتی فاضلاب های محلی بدون عمل آوری و سالم سازی برای تقویت رشد گیاهان استفاده شود، در این صورت میکروب های بیماری زای انسانی می تواند باعث آلودگی گیاهان گردد که می تواند بسیار خطرناک باشد.

آلودگی از طریق آب ها : آب های طبیعی نه تنها فلور طبیعی میکروبی مربوط به خود را دارا می باشند، علاوه بر آن میکروفلور خاک و احتمالاً حیوان و فاضلاب را نیز به همراه دارد. میکروب های خاک از طریق هوا و آب های جاری وارد غذا می شوند. سطوح در معرض آلودگی گیاهان ، آلودگی را از منشأ خاک ، آب فاضلاب ، هوا و حیوانات به خود می گیرند. آلودگی مواد غذایی از طریق هوا: آلودگی مواد غذایی از طریق هوا می تواند از دو جنبه بهداشتی و اقتصادی مهم باشد. آلودگی حیوانات گوشتی از طریق روده و دستگاه تنفس خیلی مهم تر از نقاط سطحی بدن می باشد. مشکلات اقتصادی حاصل از این آلودگی از طریق عمل آوری مواد غذایی ،وسایل آلوده بسته بندی و از پرسنل عمل آوری مواد غذایی صورت گیرد. عوارض ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده را اصطلاحاً «مسمومیت های غذایی» می نامند. مدفوع و فرآورده های حیوانی آلوده به مدفوع : حاوی بسیاری از میکروب های روده ای شامل سالمونلا میباشد. ۱۰- مدارک فوق بانضمام نامه کتبی می بایست از طرف موسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذایی مربوطه ارسال و طی آن، مسئول فنی را معرفی نمایند.

نمونه اش انتقال عامل وبا (Vibrio cholera) و عامل حصبه (Salmonella typhi) به وسیله مواد غذایی آلوده به فاضلاب می باشد. به آن ها میکروب های عامل فساد مواد غذایی نیز می گویند. در میان رشته های فوق ، مهمتر از همه میکروب شناسی و سپس شیمی مواد غذایی می باشد ، زیرا تغییرات کلی در ترکیبات و نیز فساد مواد غذایی اغلب منشاء میکروبیولوژیکی وشیمیایی دارند. ترکیبات شیمیایی مناسب از نظر سختی ، قلیائیت ، میزان مواد آلی ، آهن ، فلوراید و منگنز اهمیت دارند. عبارت اند از بیماری هایی که توسط انگل هایی که در مواد غذای مختلف وجود دارند ، به انسان منتقل می گردد مانند توکسوپلاسموز، ژیاردیوز، تریشینوز و تنیازیس. هم چنین سالمونلوز حیوان می تواند از طریق فرآورده های حیوانی سالمونلا را منتقل نماید. 1- تسهیل تجارت بین المللی از طریق برداشتن موانع بدون تعرفه که توسط تغییر استانداردهای غذایی بین المللی انجام می شود. 2- حفاظت سلامت مصرف کنندگان و بیمه کردن بازار عرضه در تجارت مواد غذایی. خصوصاً این که بعضی از این میکروب ها قادرند تحت شرایط یخچالی و محیط با اکسیژن کم زنده مانده و یا رشد نمایند و بعضی نیز حتی با تعداد کم قادر به ایجاد بیماری می باشند و این زنگ خطری جدی برای سلامتی مصرف کنندگان مواد غذایی می باشد.

میکروب های آب از طریق شستشو، سرد کردن، تهیه یخ و نیز به عنوان یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده بسیاری از انواع مواد غذایی، علاوه بر جنبه بهداشتی از نظر صنایع غذایی نیز ممکن است مشکلاتی را در فرآیند آن ها ایجاد نماید که این بیشتر به آلودگی مواد غذایی به میکروب های عامل فساد از طریق آب آلوده مورد استفاده برای عمل آوری مواد غذایی منجر می شود. به عمل نظارت یکپارچه ای اشاره دارد که ضمن بیان کیفیت محصول بر کاربردی بودن آن نیز تأکید دارد و دست یافتن به اهداف را مشخص و میسر می سازد. به عبارت دیگر، کنترل کیفیت یک فعالیت پیوسته در تولید بوده که برنامه ها، آیین نامه ها و سیاست ها را در سطح کارخانه مشخص و اجرا می کند. غذا می تواند به عنوان یک حامل (Carrier) ، بسیاری از اجرام عفونی و غیر عفونی را در خود حمل کند که در بعضی شرایط رشد جرم عفونی را حمایت کرده و به عنوان ناقل فعال (Active vehicle) عمل نموده و یا تنها نقش ناقل غیر فعال (Passive vehicle) را ایفا نماید که در این صورت عامل عفونت در غذا رشد ننموده و تنها به وسیله غذا به انسان منتقل می شود.

3- اعمال کنترل های دقیق بهداشتی در تهیه ، فرآیند، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل و پخش مواد غذایی. با وجودی که کارخانه های مواد غذایی معیارهای کنترل مطمئن و لازم را در تهیه مواد غذایی سالم و بهداشتی به کار می برند، ولی این تا موقعی است که محصول به دست مصرف کننده می رسد. بیماری های ناشی از مواد غذایی در طول دهه گذشته وقوع بیماری های میکروبی ناشی از مواد غذایی نه تنها در کشورهای در حال توسعه با فقر بهداشتی بلکه در کشورهای توسعه یافته با استاندارد بالای بهداشتی نیز رو به افزایش بوده است و این در حالی است که وقوع عفونت ها و مسمویت های غذایی اغلب گزارش نشده باقی مانده و لذا تعیین آمار دقیق از میزان ابتلا خصوصاً در کشورهای در حال توسعه امکان پذیر نمی باشد. همان طور که اشاره گردید فضولات حیوانی باعث آلودگی مواد گیاهی نیز می گردند.

۷- برای فارغ التحصیلان رشته های دبیری، در صورت کسب موافقت قبلی این اداره کل یا ارائه حکم قطعی بازنشستگی الزامیست . در این صورت صحبت از آلودگی های ثانویه مواد غذایی (Food contamination) می شود. دقت افراد عمل آورنده مواد غذایی در تمیز کردن و بهداشتی کردن وسایل کار، در کاهش چنین آلودگی ها در مواد غذایی بسته بندی شده بسیار مؤثر خواهد بود. علاوه بر میکروارگانیسم هایی که موجب عفونت ها و مسمومیت های غذایی می گردند ، تعدادی از میکروب ها به ویژه میکروب های سرما گرا (psychrotroph ) موجب فساد مواد غذایی می گردند. Food in : عبارتند از بیماری های عفونی که در اثر مصرف غذای آلوده به انسان منتقل می گردد. پس از مدتی محل فعلی شرکت واقع در کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج به مساحت 32 هزار متر مربع خریداری شد و شرکت به محل کنونی منتقل گردید. نوع باکتری ها در آب های طبیعی به طور عمده جنس های پزودوموناس و سایر جنس های سرمادوست ، باسیلوس، استرپتوکوکوس، پروتئوس، اشریشیا و غیره می باشد. عفونت ها و مسمویت های غذایی می توانند به صورت ثانویه ایجاد شوند ، یعنی زمانی که میکروب ها در حین و یا پس از تهیه و آماده شدن مواد غذایی به آن وارد شده و رشد و تکثیر یابند.

در سبزی ها آلودگی های انگلی (تخم انگل ها) از نظر انتقال بیماری های خطرناک انگلی بسیار مهم می باشند. این آب ها آلودگی ها را به آبزیان خصوصاً آبزیان پرورشی انتقال می دهند. ۹- ارائه تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب و سایر موارد مربوطه با توجه به نوع محصول و در صورت نیاز . 1- کمیته موارد با اهمیت عمومی چون بهداشت مواد غذایی، بقایای آفت کش ها، تجزیه و نمونه برداری. در موارد شک و تردید با کلرینه کردن، آب سالم سازی می گردد. همچنین طبق گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ۱۴۰۰ برابر ۳۹.۴ درصد بوده و نرخ تورم نقطهای خرداد ماه ١٣, ٢ واحد درصد افزایش یافت. ۷- هرگونه تغییر نام، تغییر محل، تغییر نوع تولیدات و غیره لازم است در پروانه صادره از طرف اداره کل صنایع یا جهاد کشاورزی اصلاح و تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه مزبور ارائه گردد. ۴-۳- تغییر اوزان و تغییر نام محصول: متقاضیانی که قصد تغییر در اوزان یک محصول را دارند، بایستی مراتب را به اداره کل نظارت یا ادارات نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استانها، اعلام و مجوز دریافت نمایند.